logo
Meer informatie? Bel ons! 070-3801162

Over Lotus Thuiszorgondersteuning

Geachte heer, mevrouw,

U ontvangt huishoudelijke hulp en/of begeleiding van ons, Stichting Comfort Zorg & Welzijn. Per 1 januari 2021 hebben wij een nieuwe structuur om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Voor u verandert er niets.  Het enige verschil is dat op de brieven van de gemeente voortaan de naam van onze dochter-stichting Lotus Thuisondersteuning zal staan.

Wij blijven één organisatie, zodat u het gehele zorgpakket (huishoudelijke hulp, begeleiding, verpleging en verzorging) van Comfort Zorg & Welzijn blijft ontvangen. Alleen de naam van de Wmo diensten (huishoudelijke hulp en/of begeleiding) wijzigt nu dus formeel in onze dochter-stichting Lotus Thuiszorgondersteuning.

Wij hopen dat wij u op een tevreden wijze van dienst kunnen blijven zijn.

Indien u nog vragen heeft kunt u uw eigen vertrouwde zorgconsulent van Comfort Zorg & Welzijn bellen: 070-3801162. 

Met vriendelijke groet,

Stichting Comfort Zorg & Welzijn

Stichting Lotus Thuisondersteuning

Stichting Lotus Thuisondersteuning

Paul Krugerlaan 16

2571 HK   Den Haag

T 070 – 380 1162

E info@lotusto.nl

I www.lotusto.nl

Bank 

NL16 INGB 0008 4822 99

KvK 8081.0713

BTW 861808745B01

AGB-code 75-754001

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op!